កាក់បុរាណខ្មែរយើងជាច្រើនប្រភេទដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញ នាឆ្នាំ (១៨៦០) ទល់មកដល់បច្ចុប្បន្ន និង លុយកាក់អាមេរិច

0
718

កាក់បុរាណខ្មែរយើង នាឆ្នាំ (១៨៦០) ទល់មកដល់បច្ចុប្បន្ន និង លុយកាក់អាមេរិច៕

បងខ្មែរយើងធ្លាប់តែបានឮតៗគ្នាអំពីសម័យបុរាណដែលប្រជាជនខ្មែរយើងនាពេលនោះគាត់ចាយតែកាក់សម្រាប់ទិញនេះ ទិញនោះ ហើយកាក់ទាំងនោះក៏មានច្រើនប្រភេទដែរសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយ
បានឃើញបានស្គាល់ ។

យ៉ាងណាមិញមកទល់សព្វថ្ងៃបងប្អូនខ្មែរយើងចាស់ៗជំនាន់ដើមគាត់ក៏បានបន្សល់ទុកនូវកាក់នោះបានខ្លះ
(មួយចំនួនតូច) និងរូបភាពខ្លះៗសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានស្គាល់ ដឹងឈ្មោះកាក់ និងតម្លៃរបស់វា
ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពកាក់ជំនាន់ដើម

ប្រភព៖ Khmer Architectural

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here