អំពីយើង

អំពីយើង

គេហទំព័រ www.ncndailys.com (Nation Corporation Network បណ្តាញសាជីវកម្ម) ជាគេហទំព័រដែលបានចុះបញ្ជីរត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ និងល្បីល្បាញមួយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយប្រកាន់នូវសីលធម៍វិជ្ជាជីវៈ សាមគ្គីភាព យកប្រយោជន៍រួមជាធំ លើកំពស់ស្នាដៃកេរ្ត៍តំណែលបុព្វបុរស អភិវឌ្ឍន៍ និងចែករំលែកឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។ បេសកម្មធំៗចំនួន២ដែលត្រូវបំពេញរួមមាន ៖
បេសកម្មទី១– ផ្តល់ជូននូវព័ត៍មានសម្បូរបែបតាមលក្ខណ:សកលភាវូប្បនីយកម្មទំនើប (Online) មាន
+ ព័ត៌មានអប់រំ និងចំណេះដឹងជាតិ និងអន្តរជាតិ
+ ព័ត៌មានកីឡា និងសិល្បៈកម្សាន្ត
+ ព័ត៌មានស្រាវជ្រាវ និងបំនិនថ្មីៗប្លែកៗទូទាំងពិភពលោក
បេសកម្មទី២– ផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងទំនុកចិត្តដល់ដៃគូរអាជីវកម្ម ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល សេវាកម្មបានចំគោលដៅ រហ័ស និងមានភាពរីកចម្រើន។
យើងខ្ញុំសូមសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគាំទ្រគ្រប់បែបយ៉ាងពីសំណាក់មិត្តអ្នកអាន និងដៃគូរអាជីវកម្មទាំងអស់៕