ប្រទេសមានអត្រាដំឡើងប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោក ក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាដែរ

0
65

ការដំឡើងប្រាក់ខែពិតប្រាកដជាមធ្យមនៅប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងមាន ៣% ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ពោលគឺធ្លាក់ចុះពី ៣.៣% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ដែលខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក និងច្រើនជាងការកើនឡើងទ្វេដងនៅហុងកុង ១.៤% ។ នៅក្នុងនោះប្រទេសឥណ្ឌាគេឃើញថាការដំឡើងប្រាក់ខែពិតប្រាកដគឺខ្ពស់បំផុតនៅអាស៊ីដែលត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថាមាន ៥.៤% ។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រទេសវៀតណាមបាននាំមុខគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាក់ទងនឹងកំណើនប្រាក់ខែជាមួយនឹងការកើនឡើង ៥.១% ដែលរំពឹងទុកនៅឆ្នាំ ២០២០។

ការកើនឡើងជាមធ្យមនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែងនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានចំនួន ៣.២%។ ជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសដែលមានអត្រាដំឡើងប្រាក់ឈ្នូលខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពមានដូចជា៖ លេខ១ ប្រទេសឥណ្ឌា មានអត្រាដំឡើងប្រាក់ខែ ៥.៤% លេខ២ ប្រទេសវៀតណាម មានអត្រាដំឡើងប្រាក់ខែ ៥.១% លេខ៣ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី មានអត្រាដំឡើងប្រាក់ខែ ៤.៦% លេខ៤ ប្រទេសកម្ពុជាយើង មានអត្រាដំឡើងប្រាក់ខែ ៤.២% និងបន្ទាប់មកប្រទេសថៃជាប់លេខ៥ មានអត្រាដំឡើងប្រាក់ខែ ៤.១% នៅក្នុងដើមឆ្នាំ២០២០ខាងមុនេះ។

លោក Lee Quane នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថា“ កម្មករនៅវៀតណាមនិងថៃនឹងទទួលបានប្រាក់ខែបន្ថែមទៀតនៅពេល ដែលប្រាក់ខែបន្ទាប់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្តល់ឱ្យដោយនិយោជកនឹងស្ថិតនៅមុនកម្រិតអតិផរណាទាប ដែលប្រទេសទាំងនេះនឹងឃើញនៅឆ្នាំ ២០២០” ។ នេះគឺជានិន្នាការរយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដោយសារតែផលិតភាពនៅតែបន្តកើនឡើងហើយអតិផរណាត្រូវបានគ្រប់គ្រង៕ ប្រភព Business

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here