បើចង់ឈានដល់ចូលវិថីអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន ត្រូវជៀសវាងចំណុចទាំងនេះ

0
383

រឿងស្នេហានៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ គឺយើងតែងតែមិនឲ្យ ឃើញនៅអ្វីដែល មិនល្អចំពោះខ្លួនយើងឡើយ  ទាំងសងខាងគឹវាចឹង ចឹងម្នាក់ៗត្រូវចេះទទួលយកនូវចំណុចខ្វះខាត ឬក៏ចំណុចមិនល្អខ្លះ ព្រោះថាមនុស្សទាំងមិនល្អ ទាំងអស់នោះទេ ។

ចំណុចខាងក្រោមនេះជាចណុចដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នា៖

នៅពេលដែលអ្នកមិនមានពេលចំពោះគ្នាដូចពីមុន ដោយជួបគ្នាកាន់តែតិចទៅៗ នោះស្នេហាអ្នកនឹងអាច ប្រែប្រួលយ៉ាងលឿន។ ដូចនេះ មិនថាអ្នករវល់យ៉ាងណាទេ អ្នកគួរតែទុកពេលដល់គ្នា ទើបមិនប៉ះ ពាល់ដល់មនោសញ្ចេតនាអ្នក។

អ្នកមិនគួរមើលឃើញតែគុណសម្បតិ្តគ្នា ហើយមើលមិនឃើញគុណវិបត្តិទេ ព្រោះនៅពេលដែល អ្នកនៅជា មួយគ្នាយូរ ចំណុចអវិជ្ជមានទាំងឡាយនឹងអាចចេញមក។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកទទួលយកមិនបាន។ ដូចនេះ ក្នុងពេលធម្មតា អ្នកគួរតែចេះសង្កេតមើលចំណុចមិនល្អរបស់គ្នា ហើយរៀនទទួលយក ទើបអាចការពារស្នេហាអ្នកបានយូរ។ រឿង២នេះ អ្នកគួរតែចៀស ទើបអាចការពារស្នេហាអ្នកបានយូរ ហើយអាចដើរចូលវិថីអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន៕ប្រភពHealth.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here