សូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះសត្វម្យា៉ងនេះគឺមានពិសខ្លាំងណាស់ នៅពេលទៅលេងសមុទ្រ ព្រោះថា……

0
1780

សូមផ្តាំដល់ ដល់មិត្តភក្តិ បងប្អូនដែលបានទៅលេងសមុទ្រ បើឃើញអាសត្វនេះកុំទៅក្បែរ ព្រោះវាមានពិសខ្លាំងណាស់ ប៉ះវាហើយ ក្តៅដូចរលាកភ្លើង វេទនាណាស់ ខែនឹងសម្បូរណាស់ ឈ្មោះ​ប្រភេទសត្វគឺ​ពពុះ​ទឹក​ពណ៌ស​។

បើបងប្អូនជួបករណីបែបនេះ អាចធ្វើតាមវីធីនេះបានគឺ ថ្នាំ​បន្សាប​ អាច​កាត់បន្ថយ​ការ​ឈឺចាប់​បាន​ (លាបក្រូចឆ្មា​ ហើយ​កុំប៉ះ​ទឹក​ទោះទឹកសាបក៏ដោយ​) ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here