ពេលស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ពិតប្រាកដអ្នកនឹងលះបង់អ្វីទាំងនេះដើម្បីគេ

0
410

ពេលអ្នកចាប់ផ្តើមរកឃើញអ្នកដែលអ្នកស្រលាញ់ពិតប្រាកដម្នាក់ អ្នកនិតចាប់ផ្តើមយល់អារម្មណ៍មួយនោះ ការលះបង់ ការផ្លាស់ប្តូរ ការហួងហែងនិងរត់មកក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកហើយអ្នកនិងលះបង់រឿងទាំងនេះដើម្បីគេមិនថាអ្នកជាសុភាពបុរសឬសុភាពនារីនោះទេ។ អ្វីៗដែលគេតែងតែជួបប្រទះនិងជាអ្វីដែលគេតែងលះបង់មានដូចជា ពេលវេលា ភាពអាត្មានិយម សេចក្តីសុខខ្លួនឯង សណ្តានអាក្រក់ៗ ភាពសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួន ។ល។ ចុះសំរាប់អ្នកវិញរកឃើញមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រលាញ់ពេញចិត្តហើយឬនៅ?

ប្រភព ៖ Kanha

Image result for korean love

Image result for korean love

Image result for korean love

Related image

Image result for korean love

Related image

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here