ពិតជាមានជំនាញមែន ! មានដងខ្លួនមួយ តែក្បាលពីរ អាចធ្វើជាគ្រូបង្រៀនបានទៀត (មានវីដេអូ)

0
83

(កំសាន្ត) នៅលើពិភពលោកយើងនេះ កាកើតមកវាមិនល្អទាំងអស់ ជួនកាល ខ្វះដៃ ខ្វះជើង ប៉ុន្តែចំឡែកតែកូភ្លោះនេះ កើតមកមានដងខ្លួនតែមួយចំនួនក្បាល់ពី ដែលធ្វើមានការពិបាកក្នុងការធ្វើអ្វីៗ ។កូនភ្លោះស្រីមួយគូឈ្មោះ Abby និង Brittany ប្រហែលជាមនុស្សដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើន និងចាប់អារម្មណ៍បំផុតក្នុងពិភពលោក ដោយសារអ្នកទាំងពីរមានដងខ្លួនជាប់គ្នាជាមនុស្សតែមួយប៉ុន្តែមានក្បាល សួត ពោះ និងឆ្អឹងខ្នងផ្សេងគ្នា។ កូនភ្លោះមួយចំនួន មានចំណង់ចូលចិត្ត និងអត្ថចរឹតប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ប៉ុន្តែកូនភ្លោះមួយគូ ដែលមានដងខ្លួនជាប់គ្នានេះ មានភាពដូចគ្នាលើសពីកូនភ្លោះផ្សេងៗទៀត។


ពួកគេជាមនុស្សពីរនាក់ ប៉ុន្តែខ្លួនតែមួយ ហើយដោយសាររាងកាយបែបនេះហើយ ទើបធ្វើឲ្យពួកគេជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងជីវិត ប៉ុន្តែស្ត្រីពីរនាក់នេះ មានក្តីសុបិន្តដូចគ្នាសំរាប់ថ្ងៃអនាគត់ នោះគឺពួកគេទាំងពីរនាក់ ចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដូចគ្នា។ សូមបញ្ជាក់ថា កាលពីឆ្នាំ ២០០៨ Abby និង Brittany បានសិក្សាមុខជំនាញផ្នែកអប់រំ នៅមហាវិទ្យាល័យ Bethel University ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច។ ក្រោយពេលបញ្ចក់ការសិក្សាពួកគេបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនបឋមក្រៅម៉ោងភ្លាមៗតែម្តង៕


ប្រភពCEN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here