តារាភាពយន្តហូលីវូដបុរស រូបណាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុត ទាំង២៨រូបប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

0
464

ក្លាយជាសេដ្ឋីខ្ទង់លានដុល្លារសម្រាប់តារាភាពយន្តហូលីវូដគឺជារឿងងាយស្រួលបំផុត ពីព្រោះតែស្ថិតនៅប្រទេសអ្នកមាន ដោយហេតុនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែករំលែក សូមលើកយកទ្រព្យសម្បត្តិតារាភាពយន្តហូលីវូដដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមកបង្ហាញ ដូចនេះ អ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេថា តើតារាភាពយន្តហូលីវូដរូបណាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុត? មានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្មានដែរ? តោះអានទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមនេះ៖

២៨) តារាភាពយន្តឈ្មោះ អង្គបាក (Tonny Jaa) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១០ លានដុល្លារអាមេរិក

២៧) តារាភាពយន្តឈ្មោះ បាធីស្តា (Dave Batista) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៣ លានដុល្លារអាមេរិក

២៦) តារាភាពយន្តឈ្មោះ នីកូឡាស (Nicolas Cage) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២៥ លានដុល្លារអាមេរិក

២៥) តារាភាពយន្តឈ្មោះ កុំកុំ (Donnie Yen) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប  ៤០ លានដុល្លារអាមេរិច

២៤) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Jason Statham មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៥០ លានដុល្លារអាមេរិក

២២) តារាភាពយន្តឈ្មោះ ចនស៊ីណា (John Cena) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៥៥ លានដុល្លារអាមេរិក

២២) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Ian McKellen មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៥៥ លានដុល្លារអាមេរិក

២១) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Channing Tatum មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៦០ លានដុល្លារអាមេរិក

២០) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Liam Neeson មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៨៥ លានដុល្លារអាមេរិក

១៩) តារាភាពយន្តឈ្មោះ អាចែ (Chow Yun-Fat) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប  ១០០ លានដុល្លារអាមេរិច

១៨) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Hugh Jackman មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៥០ លានដុល្លារអាមេរិក

១៧) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Bruce Willis មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៨០ លានដុល្លារអាមេរិក

១៦) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Sam Worthington មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៨៥ លានដុល្លារអាមេរិក

១៣) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Vin Diesel មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២០០ លានដុល្លារអាមេរិក

១៣) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Johnny Depp មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២០០ លានដុល្លារអាមេរិក

១៣) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Samuel L. Jackson មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២០០ លានដុល្លារអាមេរិក

១១) តារាភាពយន្តឈ្មោះ រ៉ក (Dwayne Johnson) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២២០ លានដុល្លារអាមេរិក

១១) តារាភាពយន្តឈ្មោះ លីលានជា (Jet Li) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប  ២២០ លានដុល្លារអាមេរិច

១០) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Brad Pitt មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២៤០ លានដុល្លារអាមេរិក

៩) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Leonardo DiCaprio មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២៤៥ លានដុល្លារអាមេរិក

៨) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Mark Wahlberg មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២៥៥ លានដុល្លារអាមេរិក

៦) តារាភាពយន្តឈ្មោះ វីលស្មីត (Will Smith) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២៦០ លានដុល្លារអាមេរិក

៦) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Robert Downey Jr. មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២៦០ លានដុល្លារអាមេរិក

៥) តារាភាពយន្តឈ្មោះ អាណុល (Arnold Schwarzenegger) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣០០ លានដុល្លារអាមេរិក

៤) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Tom Hanks មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣៥០ លានដុល្លារអាមេរិក

៣) តារាភាពយន្តឈ្មោះ រ៉ាំបូ (Sylvester Stallone) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៤០០ លានដុល្លារអាមេរិក

២) តារាភាពយន្តឈ្មោះ ឈិនឡុង (Jackie Chan) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៤២៥ លានដុល្លារអាមេរិច

១) តារាភាពយន្តឈ្មោះ ថមគ្រូស (Tom Cruise) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៥៧០ លានដុល្លារអាមេរិក

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here